Εκθεσιακοί Χώροι & Διαμερίσματα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Εμπορικό Κτήριο στην Πάφο

Η μελέτη έγινε το 2007 από τους Αρχιτέκτονες Παπαλλά Κώστα και Ιωαννίδου Λελίτα κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2012.

honda-01
honda-01
honda-02
honda-02
honda-03
honda-03
honda-04
honda-04
previous arrow
next arrow
honda-01
honda-02
honda-03
honda-04
previous arrow
next arrow