ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ


Αστικός Σχεδιασμός

Σχεδιασμός μεγάλης κλίμακας έργων με χώρους ψυχαγωγίας, χώρους αθλοπαιδιών, χώρους πρασίνου, πεζόδρομους και πλατείες σε συνδυασμό πάντα με τα κτίρια που τα περιβάλλουν, αφού προηγουμένως μελετηθεί πως θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος αυτός και ποιες δραστηριότητες θα περικλείουν τους πιθανούς χρήστες.

Aρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Η δουλειά μας κυμαίνεται από έργα μικρής κλίμακας και εσωτερικό σχεδιασμό έως και το σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας αρχιτεκτονικών έργων.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος, στόχος μας κάθε φορά είναι να δημιουργείται ένα έργο μοναδικό για τον κάθε ιδιοκτήτη όπου και η δική του συμμετοχή θα είναι τέτοια ώστε το τελικό αποτέλεσμα να τον αντιπροσωπεύει. Πιστεύουμε ότι κάθε έργο πρέπει να είναι μοναδικό.
Η Αρχιτεκτονική μας έχει στόχο τη δημιουργία σχεδίων που να ικανοποιούν τις οικονομικές, λειτουργικές, βιοκλιματικές και αισθητικές ανάγκες.
Χρησιμοποιούμε 3D μοντέλα και εργαλεία που μεταφράζουν τα σχέδια μας σε πραγματικότητα.
Δημιουργούμε έργα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής που απαιτούν τις ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και ψύξη.

Σχεδιασμός Εσωτερικής Διακόσμησης

Με το σχεδιασμό ενός κτιρίου από μέσα προς τα έξω όσο και από έξω-μέσα, δημιουργούμε μια αίσθηση συνέχειας και σύνδεσης. Το σημείο εκκίνησης για οποιαδήποτε λύση σχεδιασμού είναι να κατανοηθούν οι ανάγκες των ανθρώπων και του τρόπου με τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί ένας χώρος.
Η σωστή επιλογή υλικών και ο σχεδιασμός λεπτομερειών ολοκληρώνουν την αίσθηση του εσωτερικού χώρου και συμπληρώνουν την εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου.