Κατοικία Αρχιτέκτονα

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Κατοικία στη Λάρνακα

Η μελέτη έγινε το 1998 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2000.

01
01
02
02
03
03
04
04
previous arrow
next arrow
01
02
03
04
previous arrow
next arrow