Κατοικία Κυριάκου

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Κατοικία στην Δρομολαξιά Λάρνακας

Η μελέτη έγινε το 2014 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα.

kyriacos-01
kyriacos-01
kyriacos-02
kyriacos-02
kyriacos-03
kyriacos-03
kyriacos-04
kyriacos-04
kyriacos-05
kyriacos-05
kyriacos-06
kyriacos-06
kyriacos-07
kyriacos-07
kyriacos-08
kyriacos-08
previous arrow
next arrow
kyriacos-01
kyriacos-02
kyriacos-03
kyriacos-04
kyriacos-05
kyriacos-06
kyriacos-07
kyriacos-08
previous arrow
next arrow