Νικολαΐδιο Αρχοντικό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΡΓΩΝ

Αποκατάσταση κτιρίου στη Λάρνακα

Η μελέτη έγινε το 2006 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Η αποκατάσταση του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2008.

arch-01
arch-01
arch-02
arch-02
arch-03
arch-03
previous arrow
next arrow
arch-01
arch-02
arch-03
previous arrow
next arrow