Νικολαΐδιο Μέγαρο

Αποκατάσταση κτιρίου στη Λάρνακα

Η μελέτη έγινε το 2003 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2005.

megaro-01
megaro-01
megaro-02
megaro-02
megaro-03
megaro-03
megaro-04
megaro-04
previous arrow
next arrow
megaro-01
megaro-02
megaro-03
megaro-04
previous arrow
next arrow

Νικολαΐδιο Αρχοντικό

Αποκατάσταση κτιρίου στη Λάρνακα

Η μελέτη έγινε το 2006 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Η αποκατάσταση του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 2008.

arch-01
arch-01
arch-02
arch-02
arch-03
arch-03
previous arrow
next arrow
arch-01
arch-02
arch-03
previous arrow
next arrow