Κατοικία Λίνου

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Κατοικία στη Τάλα Πάφου

Η μελέτη έγινε το 2003 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2007.

linos-01
linos-01
linos-02
linos-02
linos-03
linos-03
previous arrow
next arrow
linos-01
linos-02
linos-03
previous arrow
next arrow