Κατοικία Μάριου

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Κατοικία στα Λιβάδια Λάρνακας

Η μελέτη έγινε το 2002 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2004.

marios-01
marios-01
marios-02
marios-02
marios-03
marios-03
marios-04
marios-04
marios-05
marios-05
marios-06
marios-06
previous arrow
next arrow
marios-01
marios-02
marios-03
marios-04
marios-05
marios-06
previous arrow
next arrow