Κατοικία Λουκά

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Κατοικία στην Ξυλοφάγου Λάρνακας

Η μελέτη έγινε το 2011 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2014.

loucas-01
loucas-01
loucas-02
loucas-02
loucas-03
loucas-03
loucas-04
loucas-04
loucas-05
loucas-05
loucas-06
loucas-06
loucas-07
loucas-07
loucas-08
loucas-08
loucas-09
loucas-09
previous arrow
next arrow
loucas-01
loucas-02
loucas-03
loucas-04
loucas-05
loucas-06
loucas-07
loucas-08
loucas-09
previous arrow
next arrow