Μητρόπολη Κιτίου

ΕΡΓΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Κτίριο Δημόσιας Χρήσης στη Λάρνακα

H μελέτη έγινε το 2008 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑ ΚΩΣΤΑ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ.

mitropoli-img1
mitropoli-img1
mitropoli-img2
mitropoli-img2
previous arrow
next arrow
mitropoli-img1
mitropoli-img2
previous arrow
next arrow