Κατοικία Αντώνη

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Κατοικία στα Λιβάδια Λάρνακας

Η μελέτη έγινε το 2010 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2014.

ant-01
ant-01
ant-02
ant-02
ant-03
ant-03
ant-04
ant-04
ant-05
ant-05
ant-06
ant-06
ant-07
ant-07
previous arrow
next arrow
ant-01
ant-02
ant-03
ant-04
ant-05
ant-06
ant-07
previous arrow
next arrow