Κατοικία Λουκά

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Κατοικία στo Γέρι Λευκωσίας

Η μελέτη έγινε το 2011 από τους Αρχιτέκτονες ΠΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ και ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΛΕΛΙΤΑ κάτω από την ονομασία ΠΑΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ. Η επίβλεψη έγινε από τον Αρχιτέκτονα Παπαλλά Κώστα. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2013.

geri-01
geri-01
geri-02
geri-02
geri-03
geri-03
geri-04
geri-04
geri-05
geri-05
geri-06
geri-06
geri-07
geri-07
geri-08
geri-08
geri-09
geri-09
geri-10
geri-10
geri-11
geri-11
previous arrow
next arrow
geri-01
geri-02
geri-03
geri-04
geri-05
geri-06
geri-07
geri-08
geri-09
geri-10
geri-11
previous arrow
next arrow